GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

İŞ YERINDE İ.Y.İ
ANKARA
14 Nisan 2017

Saat: 09:30 – 17:00

Eğitim İçeriği:

İlişki Nedir?
İlişkinin Sistemdeki Yeri
- İlişkinin Hedefi
   >İlişkilerin unsurları
- İlişkiyi Konuşturmak
- İlişkinin Gözü

Farklı Kişiliklerle İlişkiyi Yapılandırmak
- İlişkide Çatışmayı Önleyici Ataklar

İlişkide Güçlü İletişim
- Etkili Dinleme Becerileri
- Soru Sorma Becerileri
- Geri Bildirim ve Takdir

İlişkinin Temeli Olarak Güven
- Güvenilir Olmanın Kriterleri
- Güven Yapılandırmada Basamaklar

Eğitmen: Müge Cantekin

Müge Cantekin 1999 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını burslu olarak İngiltere’de Northampton Üniversitesi’nde Yönetim Organizasyonu bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine İzgoren & Akın eğitim ve danışmanlık şirketinde eğitmen ve araştırma geliştirme koordinatörü olarak başlamıştır. 2001 yılı itibariyle bu şirket bünyesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitimler vermeye başlamıştır. Yine aynı süre içerisinde GAP İdaresi yeniden yapılandırma projesi kapsamında yer aldı ve kurum yönetici ve çalışanlarının eğitim programlarının tasarlanmasında ve eğitimlerin verilmesinde önemli roller üstlenmiştir. 2003 yılında uluslararası bir ortamda çalışmak niyetiyle Birleşmiş Milletler’ in bir kolu olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nde çalışmaya başladı. Burada öncelikli olarak Avrupa Birliği fonlarıyla gerçekleştirilen Türkiye Tekstil Sektörü İşçi-İşveren İlişkileri projesi ekibinde yer almış ve aynı zamanda proje kapsamında farklı illerde eğitimler vermiştir. Tekstil sektöründe işçi ile işverenlerin diyalogunu güçlendirmeyi hedefleyen bu projenin bir süreliğine liderliğini de üstlenmiştir. İşçi işveren sendikaları, devlet ve ILO’ nun katkısının bulunduğu bu projenin isim kararından, proje sonuçlarının taraflarla paylaşılması sürecine kadar aktif rol oynadı ve diyalogun sürekliliğini sağlamıştır. Projenin tamamlanmasını takiben başlayan, yine AB fonlarıyla gerçekleşen ve Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’yi içine alan Sosyal Denetleme Projesinin Türkiye ayağının danışmanlığını üstlenmiştir. 2005 yılında projenin başarıyla tamamlanmasının ardından kariyerine serbest danışman ve eğitmen olarak devam etme kararı almıştır. Müge Cantekin ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu), PERYON, BILMED ve TEGV üyesidir.
Müge Cantekin, uzmanlık alanlarına ek olarak ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı Kanada merkezli Adler International Learning ile koçluk sertifikasyon eğitimlerini tamamlamıştır. Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan onaylı bir koç olan Cantekin, olumlu değişim ve gelişim ilkesinden hareketle verdiği koçluk hizmetlerinde, bireylerin kendi yaşamlarında ve çalıştıkları şirketlerin vizyon ve hedeflerinde istenilen olumlu sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. 
Organizasyonların ve bireylerin gelişimine destek verebilmenin sürekli öğrenmeden geçtiğine olan inancıyla, bu yolculukta alan tecrübe ve bilgisine ek olarak bilimin de desteğini almak ve yaymak amacıyla Başkent Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktora programına devam etmektedir ve bireyler ve örgütler arası güven konusu üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Gerçek iş yaşamı ve yönetim alanında yapılmış bilimsel araştırmaların buluştuğu kitabı üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu çalışmalarına ek olarak, son dönemde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Avrupa Birliği Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Programı” ve Ekonomi Bakanlığı “Avrupa Birliği KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” uzman ve eğitmen olarak görev almaktadır.
Müge Cantekin ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Eğitim Yeri: Hotel Midi
Adres: Karyağdı Sokak No: 40 Çankaya Ankara
Bilgi ve Kayıt için: 
HRM Danışmanlık - Ankara Ofisi
Uğur Mumcu Cad. 95/10

 

Tarih
Eğitim Konusu
Eğitim Yeri