GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

KİŞİLİĞİ TANIMA VE KİŞİLİK FAKTÖRLERİ İLE İŞE ALIM
ANKARA
10 Şubat 2017

Saat: 09:30 - 17:00

Eğitimin Amacı 

Aslında her birimiz birer kişilik teorisyeni sayılırız. Hepimizin gündelik hayatımızda insanların neden “öyle” davrandıklarına ilişkin fikirleri vardır.Profesyonel ortama baktığımızda belki de hepimiz bazı kişilik özelliklerinin bazı davranışlarla ilişkili olduğunu gözlemliyor ve “o iş sana olmaz”, “ben o işi yapamam” “bu tam sana göre gibi bir iş”, “aslında ben şu işi yapsam daha mutlu olurmuşum” vb. yorumlar yapıyoruz ve belki de hepimizin neden bazılarının daha başarılı olduğuna, ya da kariyer basamaklarını daha hızlı çıktığına ilişkin teorileri var.İşte bu eğitimin amacı bu bilgilerin teori ve araştırmalar ışığında, tarihten bugüne kadar ki seyrinden bahsetmek ve bu bilgiler ışığında hem kendi kariyerimize yönelik, eğer yönetici veya profesyonel koç isek iş ilişkisinde olduğumuz kişileri daha yakından tanımaya yönelik hem de bir İK profesyoneli isek, uygulamaların etkinliğine fayda sağlamaya yönelik bilgiler sunmaktır. Şunu belirtmek önemlidir; iş hayatında kişiliği yakından tanımak, konunun uzmanları tarafından yapılan bir çok aracın (kişilik envanterleri, yapılandırılmış mülakatlar ve değerlendirme merkezi uygulamaları ki bahsedilecektir) birlikte kullanılmasıyla sağlıklı ve daha doğruya yakın olacaktır. Bu eğitimde amaçladığımız, kısa sürede modüllerin ana fikirlerine hakim olunması, işte ve İnsan Kaynakları Yönetimi’nde kişilik konusunun büyük resminin görülebilmesidir.

Eğitimin İçeriği

Kişilik teorilerinin tarihçesine genel bakış     
"5 Faktör Modeli”ne göre kişilik özellikleri 
Benlik algısı    
Değerler    
Kişiliğin kalıtımsallığı, devamlılığı, değişime açıklığı    
Kültürlerarası farklar var mı ?    
Hangi kişilik özellikleri hangi meslek gruplarıyla daha uyumlu    
Hizmet / Servis içerikli görevler
Satış
Büro / İdari / Destek işler
Yaratıcılık gerektiren işler
Atölye çalışanları
Güvenlik görevleri
Yöneticilik
Girişimcilik
Kişiliği yakından tanımanın araçları
Mülakatlarda kişiliği tanımak için sorulabilecek sorular 

Eğitmen: Banu Çağlar
TED Ankara Koleji’nin ardından 1996 yılında ODTÜ Psikoloji’den mezun olmuş, daha sonra yine ODTÜ’de Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programına bir yıl devam etmiştir. AvivaSA, Roketsan ve IKEA gibi firmaların insan kaynakları bölümlerinde uzman ve yönetici olarak görev yapmış, insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarında deneyim kazanmış ve eğitimler vermiştir. Şube ve mağaza açılışlarında görev almış, insan kaynakları sistemleri kurmuştur. Kariyeri boyunca sektör ve kadro çeşitliliği içeren 10.000’in üzerinde mülakat gerçekleştirmiş ve almış olduğu eğitimle birlikte özellikle kişilik konusunda uzmanlaşmıştır. Halen insan kaynaklarının çeşitli süreçlerinde, iş analizi, iş değerlemesi ve ücretlendirme, performans yönetimi, yetenek ve kariyer yönetimi, eleman seçme ve yerleştirme, çalışan bağlılığı ve yetkinlik gelişimi konularında danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır.

Eğitim Yeri: Hotel Midi
Adres: Karyağdı Sokak No: 40 Çankaya Ankara
Bilgi ve Kayıt için: 
HRM Danışmanlık - Ankara Ofisi
Uğur Mumcu Cad. 95/10

 

Tarih
Eğitim Konusu
Eğitim Yeri