GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI VE BORDROLAMA UYGULAMALARI
ANKARA
03 Mart 2017

Saat: 09:30 – 17:00

Eğitim İçeriği:
- 4857 Sayılı İş Kanunu’na bakış,
İş Sözleşmesi, Türleri, Sona Erme Şekilleri,
Personel Yönetmeliği-Disiplin Uygulamaları,
Haklı Nedenle / Geçerli Nedenle Fesih,
İş Güvencesi,
Tutanak, Savunma, İhtar ve Fesih Kavramları-Uygulamaları,
Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası,
Engelli personel çalıştırma zorunluluğu,
Personele Çalışma belgesi verilmesi,
Ücret Bordrosu nedir?,
Ücretin Tanımı,
Ücret Sayılan Ödemeler,
Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları,
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti,
Hafta Tatili Ücreti,
Sigorta Primine Esas Olan  Kazançların alt ve üst sınırı,
Sigorta Primine Esas Ücretler,
Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları,
Gelir Vergisi Oranları,
Sakatlık indirimi Tutarları,
Asgari Ücret,
Yıllık izin uygulamaları,
İş arama izni,
Süt İzni,
Geçici İş Görmezlik Raporları,
Kadın işçinin doğum öncesi ve sonrası izinleri,
Asgari geçim indirimi,
Ücret Bordrosu hesaplamaları ve Uygulamaları,
Kıdem tazminatı hesabı,
İhbar tazminatı hesabı,
Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi,
İşten çıkış işlemleri,
Fesih Süreci ve Yönetimi,

Eğitmen: SMMM Özgür Özdemir
Anadolu Üniversitesi, İşletme bölümü mezunudur. Uzun yıllar Serbest Mali Müşavirlik bürolarında Muhasebe Sorumlusu olarak çalıştı. HRM bünyesine katılmadan önce Mali Müşavir olarak birçok firmaya danışmanlık hizmeti verdi. 2007 yılından bu yana HRM Danışmanlık’ın muhasebe ve bordro hizmetlerini yönetmektedir. Türkiye’de görevlendirilen yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri konularında deneyimlidir. Bu hizmete yönelik mevzuat ve yeni düzenlemelerle, sürecin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip etmektedir. Ayrıca İş Yasası ve Bordrolama üzerine eğitimler vermektedir. SMMM belgesi sahibidir.

Eğitim Yeri: Hotel Midi

Adres: Karyağdı Sokak No: 40 Çankaya Ankara

Bilgi ve Kayıt için: HRM Danışmanlık - Ankara Ofisi
Uğur Mumcu Cad. 95/10
Tel: 0 312 4475055
ankara@hrm.com.tr

Tarih
Eğitim Konusu
Eğitim Yeri