GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI VE BORDROLAMA UYGULAMALARI
ANKARA
16 Şubat 2018

Saat: 09:30 – 17:00

Eğitim İçeriği:
- 4857 Sayılı İş Kanunu’na bakış
İş Sözleşmesi, Türleri, Sona Erme Şekilleri
Personel Yönetmeliği-Disiplin Uygulamaları
Haklı Nedenle / Geçerli Nedenle Fesih
İş Güvencesi
Tutanak, Savunma, İhtar ve Fesih Kavramları-Uygulamaları
Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası
Engelli personel çalıştırma zorunluluğu,
Personele Çalışma belgesi verilmesi,
Ücret Bordrosu nedir?
Ücretin Tanımı
Ücret Sayılan Ödemeler
Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti
Hafta Tatili Ücreti
Sigorta Primine Esas Olan  Kazançların alt ve üst sınırı
Sigorta Primine Esas Ücretler
Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları
Gelir Vergisi Oranları
Sakatlık indirimi Tutarları
Asgari Ücret
Yıllık izin uygulamaları
İş arama izni
Süt İzni
Geçici İş Görmezlik Raporları
Kadın işçinin doğum öncesi ve sonrası izinleri
Asgari geçim indirimi
Ücret Bordrosu hesaplamaları ve Uygulamaları
Kıdem tazminatı hesabı
İhbar tazminatı hesabı
Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi
İşten çıkış işlemleri
Fesih Süreci ve Yönetimi

Eğitmen: SMMM Özgür Özdemir
Anadolu Üniversitesi, İşletme bölümü mezunudur. Uzun yıllar Serbest Mali Müşavirlik bürolarında Muhasebe Sorumlusu olarak çalıştı. HRM bünyesine katılmadan önce Mali Müşavir olarak birçok firmaya danışmanlık hizmeti verdi. 2007 yılından bu yana HRM Danışmanlık’ın muhasebe ve bordro hizmetlerini yönetmektedir. Türkiye’de görevlendirilen yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri konularında deneyimlidir. Bu hizmete yönelik mevzuat ve yeni düzenlemelerle, sürecin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip etmektedir. Ayrıca İş Yasası ve Bordrolama üzerine eğitimler vermektedir. SMMM belgesi sahibidir.

Eğitim Yeri: Hotel Midi
Adres: Karyağdı Sokak No: 40 Çankaya Ankara
Bilgi ve Kayıt için: HRM Danışmanlık - Ankara Ofisi
Uğur Mumcu Cad. 95/10
Tel: 0 312 4475055
ankara@hrm.com.tr

Tarih
Eğitim Konusu
Eğitim Yeri
HRM ANDROID UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN.