İK METRİKLERİ DANIŞMANLIĞI

İK METRİKLERİ

HRM olarak, İnsan Kaynakları Yapılanma projelerimizde ürettiğimiz pek çok bilgi, kurduğumuz sistemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile hizmet verdiğimiz firmanın kurumsallaşması sürecine katma değer sağlamaya çalışıyoruz.

Yol haritamız;

 NEREDEN BAŞLASAK? Önce firmanın ve çalışanların ihtiyaçlarını tespit ediyoruz.

 NELER YAPSAK? Sonra bu ihtiyaçlara cevap verecek İK sistemleri kurguluyoruz.

 NASIL ANLATSAK? İK’nın tüm bu kurulan sistemlerin çıktılarını, yönetimin karar alma süreçlerine etki edecek şekilde rakamlarla / raporlarla / analizlerle ifade edebilmesi için bir altyapı oluşturuyoruz.

Kısacası, İK Yapılanma projelerimizde izlediğimiz yolu anlatan yukarıdaki ilk iki aşama sonrasındaki üçüncü aşamada (Nasıl Anlatsak?) yaptığımız çalışma ile İK profesyonellerini,

konularında donanımlı hale getiriyoruz.

Bu modülde BC HRMA (British Columbia İnsan Kaynakları Yönetim Derneği)  referanslı insan kaynakları trend metriklerinin ölçüm metotları, analiz ve değerlendirme süreçleri, uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

Sunulan Fayda

Metriklerle ölçümleme sonrasında kurulacak etkili bir veri analizi, değerlendirme ve raporlama sistemi, hem İK Departmanları’nın stratejik iş ortağı olarak yönetim kademesindeki etkililiğini arttıracak, hem de kuruma karar alma süreçlerinde birçok fayda sağlayacaktır. Bu faydalardan başlıcaları, maliyet azaltıcı istihdam uygulamaları, karar süreçlerinde somut kriterler ile doğru yöntemlerin belirlenmesi, iş veriminin arttırılması, eğitim ve gelişim hizmetlerinin etkinliği, personel dönüşüm oranının düşürülmesidir.

HRM ANDROID UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN.