KURUMSAL EĞİTİMLER

Kişisel Gelişim
- Motivasyon Ve Olumlu Düşünce
Bireysel Kalite
Öfke Yönetimi
Diksiyon Ve Etkili Konuşma Becerileri
Sunum Teknikleri
Çatışma Yönetimi
Kriz Yönetimi
Problem Çözme Ve Karar Verme Teknikleri
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Zaman Yönetimi
İletişim Becerileri
Yönetim ve Planlama
- Takım Çalışması
Hedeflerle Yönetim
Risk Yönetimi
Stratejik Planlama
Toplantı Yönetimi
Takım Liderliği
Inovasyon Eğitimi
İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler
- Mülakat Teknikleri
İş Analizi & İş Gücü Planlaması, Ücret
Performans Yönetimi ve 4 Adımda Performans Görüşmesi
Yetenek ve Kariyer Yönetimi, Yedekleme Sistemi
Balanced Scorecard Eğitimi
Yargıtay Kararları Işığında Fesih Süreci Yönetimi / İK Ve Hukuk İşbirliği
İK Politikası Ve Hukuki Açıdan Mobbing(Psikolojik Taciz)
Yeni Borçlar Kanununun İnsan Kaynaklarına Etkileri Ve Değişiklikler
Temel Çalışma Mevzuatı Ve Bordrolama Uygulamaları
6331 Sy. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uygulamasında İK'nın Yol Haritası
Huyuna Göre İşe Alım Teknikleri
Yeni Ufuklar-İşten Çıkarılanlara Destek (Outplacement)
İş Analizi Ve İş Analizi Yöntemleri
Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Ve Performans Yönetimi
Hedeflere ve Yetkinliklere Dayalı Performans Eğitimi
Rakamlarla İnsan Kaynakları-İK Metrikleri Atölye Çalışması
Yönetsel Yetkinlik Geliştirme
- Kurum Kültürünün Oluşturulması
Koçluk Becerileri
Yöneticiler İçin Mülakat Teknikleri
Yöneticiler İçin Güven Yönetimi
Sözleşme Yönetimi
- Uluslararası İnşaat Hukuku Ve Sözleşmeler
FIDIC
Dış Ticaret
- Dış Ticarette Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar Ve Çözüm Yolları
Uygulamalı Dış Ticaret Yönetimi
Dış Ticarette Maliyet Yönetimi
Uygulamalı Akreditif Eğitimi
Satın Alma ve Lojistik
- İleri Satın alma Süreçleri Yönetimi
Satın Alma Yönetimi ve Satın Alma Süreçleri
Müşteri İlişkileri ve Satış Eğitimleri
- Müşteri İlişkileri
Satış Sürecinde Profesyonellik Etki Ve Başarı
Huyuna Göre Satış
Finans Eğitimleri
- Uluslar Arası Finansal Raporlama Standartları
Finansçı Olmayanlar İçin Finans
Diğer Eğitimler
- Üst Düzey Yönetici Asistanlığı
Eğitim Yöntemlerimiz
- İnteraktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı
Paylaşılan kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek çalışmalar
Paylaşılan bilgiler ile ilgili beceri geliştirmeye yönelik hazırlanmış vaka çalışmaları
Vaka çalışmaları
HRM ANDROID UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN.