1.000 Başvurudan Yüzde 10-20'si Uygun

1.000 Başvurudan Yüzde 10-20'si Uygun
31 / 5 / 2015


HRM İstanbul ofis yöneticisi Ayşegül Davutoğlu, bulunması en zor pozisyonların ‘çok şapkalı pozisyonlar’, yeni gelişen iş alanları ve perakende sektöründe satış temsilciği pozisyonu olduğunu söylüyor: “Çok şapkalı pozisyonlar olarak tanımlayabileceğimiz, özellikle KOBİ veya orta ölçekli yerli firmalar tarafından spesifik bir pozisyon adı altında (örneğin finansal raporlama uzmanı, özel müşteri yöneticisi, satış destek uzmanı vb.) talep edilen, ancak ilgili pozisyonun iş tanımı haricinde farklı pek çok görev ve sorumlulukların da yüklendiği pozisyonlar. Örneğin bir firma finansal analiz ve raporlama uzmanı pozisyonu için adaylardan analiz ve raporlamanın yanı sıra muhasebe kayıtlarını da tutmak ve bu kayıtları denetlemek gibi işleri de yapmasını istediğinde, üstelik bu pozisyon için kurumsal yapıdaki uluslararası firmalardan adaylar beklediğinde işimiz oldukça zorlaşıyor.” 

Bu alanlarda pek çok ilan olduğunu ve ortalamada 1.000 başvuru aldıklarını söyleyen Davutoğlu, ancak bu başvurulardan sadece yüzde 10-20’sinin pozisyonun gerektirdiği özelliklere sahip adaylardan oluştuğunu söylüyor.