Enerjide çok iş var

Enerjide çok iş var
14 / 4 / 2016


HRM Projeler Yöneticisi Elif Ejdar Özel, enerji sektörünün doğal kaynaklardan elde edilen yenilenebilir enerji alanına yatırım yapması ile piyasada bu alanda yeni iş imkanları doğduğunu söylüyor: “Şimdiden çevre mühendisliği mezunlarına ya da enerji sektöründe çalışan yeşil işler konusundaki danışmanlara bakıldığında 50-60 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz.Çevre mühendisliği kökenli (yenilenebilir) enerji danışmanlığı, çevre hukuku uzmanlığı, organik tarım ve organik kozmetik konusundaki danışmanlıklar, şehir ve çevre planlama, atık su/ atık yönetimi konusundaki uzmanlıkların yükselmesi bekleniyor. Enerji sektörlerine yapılan yatırımlar ve dünyadaki kaynakların bu yatırımlarla birlikte gün geçtikçe tükenmesi, uluslar arası protokoller kapsamında bir takım çevresel yaptırımlar, yeni istihdam alanlarını da beraberinde getiriyor”.  
Gelecekte sürdürülebilirliği olmayan işletmeler azalacağından; Özel’in tavsiyesi, yenilenebilir enerji konusunda gençlerin kendilerini geliştirmeleri.