Gelecek, 'Y Nesli'nin Kalbini Çalan Şirketlerin

Gelecek, 'Y Nesli'nin Kalbini Çalan Şirketlerin
23 / 8 / 2009


Son yıllarda iş hayatında kendi kurallarını ortaya koyan, işin kendine uygun olmadığını anladığında hemen başka arayışlara giren ve bu yüzden sık sık iş değiştiren yeni bir çalışan profili dikkat çekmeye başladı.

Bu yeni çalışan profilini oluşturanlar genellikle 1980 sonrası doğumlular. Yani onlar, sosyal bilimciler
tarafından “1980-2003 yıllan arasında dünyaya gelenler” olarak tanımlanan kişilerin oluşturduğu “YKuşağı”. Teknoloji ve internetle iç içe büyüyen, yüksek adaptasyon becerisi, eğlence, esneklik, özgürlük ve bireysel karar alma eğilimleriyle kendilerinden önceki kuşaklardan ayrılan bu kuşağı tanımak, şirketler için çok önemli olmaya başladı.

10 YIL SONRA YÖNETİMDELER 
Zira bu kuşak diğer çalışanlardan çok farklı. Onları yönetmek, motive etmek ve şirkete bağlılıklarını artırmak önceki kuşaklara göre çok daha zor. Bunun için önce onları tanımak sonra anlayıp onlara göre şirketlerin yönetim anlayışlarında bazı değişikliklere gitmeleri gerekiyor.

HRM şirket yönetici ortağı Aylin Çoşkunoğlu Nazlıaka, ağırlıklı olarak hizmet, finans, bilişim ve reklam sektörlerinde çalışan Y Nesli’nin önceki kuşaklarla arasındaki en büyük farkın, aldıkları eğitim ve öğrenimin getirdiği huy kalıpları olduğunu söylüyor. Bu kuşağın sorgulayıcı ve paylaşımcı bir yapıları olduğunu söyleyen Nazlıaka şöyle konuşuyor:

“Y kuşağı kendine güven duyan, durumlara bireysel yaklaşım sergileyen, sadakat duygusu zayıf ve hıza düşkün bir nesil. Kurumsal yapılar içindeki mekanizmaları çok fazla benimsemiyorlar. Bu kuşağın beklentileri de çok yüksek. Ayrıca kariyer ve gelişimleri için her türlü talepte bulunmaktan çekinmiyor ve kolay iş değiştiriyorlar.”

İşte bu, yani kolayca iş değiştiriyor olmaları iş dünyası için büyük bir tehlike. Çünkü iş hayatında önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak bu kuşak çalışacak. Hatta bugün genellikle uzman yardımcısı ve uzman kademelerinde başladıkları iş yaşamında hızla yükselmek isteyen bu kuşak en geç 10 yıl içerisinde şirketlerin yönetim kademelerine yükselecek.

SIKINTIYA GELEMİYORLAR 
Bu kuşağı anlamak ve onlara göre şirket yapılarında değişime gitmek gerektiğini belirten ProGroup Uluslararası Danışmanlık Genel Müdürü Salim Çam, şirket zeminlerinin yeni kuşağa göre değiştirilmesi ile sadakatin sağlanabileceğini söylüyor. Bu bağlamda daha çok proje bazlı, süreli, eğlenceli, heyecanlı ve esnek çalışma koşulları oluşturulması gerektiğini söyleyen Çam bu noktada insan kaynakları yönetimine çok iş düştüğünün altını çiziyor. Çam şöyle konuşuyor:

“Milenyum kuşağının beklentilerini doğru analiz edip, ona göre bir çalışma ortamı yaratan şirketler, birçok pozitif özelliğe sahip olan yeni nesilden maksimum verimi alabilecek. Motivasyonlarını artırıcı çeşitli yetkinlik eğitim programları hazırlanarak, kişisel gelişimlerini arttırmada yardımcı olunacağından, bunun sonucu olarak şirkete sağlayacakları yarar da maksimuma ulaştırılabilecek.”

Bu kuşağın bir diğer farkı ise bireysel kariyer hedeflerinin gerçekleşmesini öncelikli görmeleri. Onlardan önceki kuşaklarda şirket hedefleri ve menfaatleri için gözü kapalı çalışan bir çalışan profili vardı. Çalışanların hedefi, şirketin nihai hedeflerine ulaşmasıydı temelde. Ancak bu kuşakta bireysel kariyer hedeflerinin gerçekleşmesi öncelikli. Bireysel hedefler ile şirket hedeflerinin uyuşması, dolayısıyla kazan-kazan beklentisi söz konusu. Bu yüzden yeni kuşak çalışanlarının ağırlıklı olduğu şirketlerde, en yukarıdan en aşağıya kadar tüm çalışanlar tarafından hedeflerin paylaşılmasını ve benimsenmesini sağlayabilmek önem kazanıyor.

Bu kişilerin pozisyon aralıklarının çok geniş olmadığı, yatay organizasyonları sevdiğini söyleyen Managment Center Türkiye danışmanlarından Güneş Ufuk ise yöneticisinin odasına girmeden ceket iliklenen iş yerlerinden ziyade kapısı açık olan ve çalışanlarının görüşlerine önem veren yöneticilerle çalışmayı bu kuşağın tercih ettiğini sözlerine ekliyor.

Bu kuşağı motive etmenin de zor olduğunu söyleyen Ufuk, önceki kuşaklarda ‘bu işi ancak sen başarırsın, önün çok parlak, bu işi de yap bak maaşın artacak’ gibi motivasyon sözlerinin işe yaramadığını anlatıyor. Ufuk şöyle konuşuyor:

“Bu kuşak gaza gelmiyor. Hele ki daha önce aynı sözler verilmiş ve tutulmamışsa çok net bir şekilde yöneticiye bu söyleniyor. Bir başka özellikleri ise zamana ayak uyduramamış, teknolojiyle arası iyi olmayan yöneticilerle çalışmayı sevmemeleri. Ayrıca saygı da bu kuşakta şekil değiştirmiş durumda. Örneğin onlar yöneticilerine ismiyle hitap etmek istiyor. ”

SADAKAT İÇİN NE YAPILMALI? 
Bu kişilerin hedeflerine ulaşabildikleri ölçüde sadık bir çalışan olabileceğini söyleyen MY Executive kurucusu Müge Yalçın, bu kişilerin çalıştıkları şirket onlara kariyeri açısından ilerleme fırsatı tanıdığı sürece çalışmaya devam edeceklerini düşündüğünü belirtiyor.

Ücret ve terfi beklentileri karşılanmaz ya da verilen sözler yerine getirilmezse, sabırsız olmalarının da etkisiyle, kolayca çalıştıkları şirketten istifa edebileceklerini de sözlerine ekleyen Yalçın, çalıştıkları şirketin kuralcı değil, yenilikçi olmasının yanında, girişimciliği ön planda tutmasının da bu kişiler için önemli olduğunu vurguluyor. Yalçın, bu neslin kendileri için doğru olan işi bulduklarında çok yüksek performans gösterdiklerini anlatıyor.

23 Ağustos 2009 Hürriyet İ.K.