Gücünüzü Eğitimle Artırın

Gücünüzü Eğitimle Artırın
8 / 6 / 2009


Human Resources Management Eğitim Ofisi İzmir’de Haziran ayında bir dizi seminer düzenledi. Profesyonel Gücü artırmaya dönük eğitimlerin ilkinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Getirdikleri anlatılacak.
10 Haziran Çarşamba Günü saat 10.00-17.00 arasındaki seminere ayın 12’sinde, Uygulamalı Akreditif Eğitimi 19’unda CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi ve 27 – 28 Haziran da da Satınalma ve Satınalma Süreçleri Yönetimi takip edecek.

İlk eğitimin amacının, Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yer alan son değişiklikler ile bu değişiklikler doğrultusunda işverenlerin ve işçilerin haklarının ve yükümlülüklerinin incelenmesi olduğunu söyleyen Human Resources Management (HRM) Kurucu Ortağı Aylin Coşkunoğlu Nazlıaka eğitimin İçeriğini şöyle özetledi:

1-Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin mevcut sorunları ve Sosyal Güvenlik Reformu.
2-Genel olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun getirdikleri.
3-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun işçiler açısından incelenmesi.
4-Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları:

Sigortalı Sayılanlar
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar
Sigortalı sayılmayanlar
Sigortalılığın başlangıcı
Sigortalı bildirimi ve tescili
Sigortalılığın sona ermesi
İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli
Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Hastalık ve analık hali
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar
Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç
Geçici iş göremezlik ödeneği
Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
Malûl sayılma
Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Yaşlılık aylığının hesaplanması
Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi
Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya
Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu
Sigortalıların borçlanabileceği süreler
İsteğe bağlı sigorta ve şartları
Sigortalılık hallerinin birleşmesi

GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili
Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma
Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi
Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları
Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler
Hizmet basamakları ve sevk zinciri
İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi
Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi
Prim alınması zorunluluğu
Prime esas kazançlar
Prim oranları ve Devlet katkısı
Kurumca verilecek idarî para cezaları
Kimler Katılmalı: Şirket yöneticileri, insan kaynakları ve personel uzmanları ile yeni Sosyal Sigortalar Kanunu hakkında bilgilenmek isteyen herkes.

EĞİTİMCİ HAKAN KESER :

42 yaşındaki eğitimci Hakan Keser’in Özgeçmiş ve kariyeri şöyle:
1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Özel Hukuk Bölümünde, Doktorasını ise Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde vermiştir. Yüksek Lisans tez başlığı “Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmeleri”, Doktora Tezi Başlığı ise “Türk Hukukunda İşçi Alacaklarının Korunması”dır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Keser aynı zaman da İİBF Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcılığını da yapmaktadır. Aynı bölümün İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapan ve İş Hukuku dalında bir çok yayınlanmış makalesi ve kitabı bulunan Keser, ayrıca bir çok firmada ” İş Kazası ve Meslek Hastalığı Durumunda İşverenin Sorumluluğu”(METAŞ) ; 4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulamaları , İş Sağlığı ve Güvenliği (AKÇELİK) ve Üst Düzey Yöneticilere İş Kanunu Uygulaması( SANEM LTD. ŞTİ) eğitimleri gibi kurum içi eğitimler vermiş ve danışmanlık hizmetinde bulunmuştur.

Bilgi ve kayıt: 
Human Resources Management – İzmir Ofisi
Cumhuriyet Bulvarı Mayıs İş Merkezi No: 123/1 Kat: 5 D: 503, Alsancak 35220 İZMİR
Tel: 0232 464 08 64 / Fax: 0232 464 17 61

08 Haziran 2009 www.haberhurriyeti.com