Resmin Bütününü Gören İkacılar Aranıyor

Resmin Bütününü Gören İkacılar Aranıyor
1 / 2 / 2010


Human Resources Management İK Danışmanı Elif Ejdar Özel, İK alanında tek bir alanda uzmanlaşmış “HR Specialist” lerden çok, tüm İK fonksiyonları ile ilgili çalışan ve resmin bütününü görebilen, “HR generalist” lere duyulan ihtiyacın arttığından bahsediyor. Türkiye’de sosyal güvenlik alanında yapılan değişikliklerden hemen sonra bu konularda açılan hem teorik hem de uygulamaya dönük eğitimlerin çok ilgi gördüğünü, özellikle bordrolama, iş kanunu ve çalışma mevzuatı eğitimlerinin en rağbet gören konular arasında yer aldığını söylüyor.

Şubat 2010 Kariyer Dergisi