Yetenekleri Çekmek ve Elde Tutmak Artık Daha Zor

Yetenekleri Çekmek ve Elde Tutmak Artık Daha Zor
20 / 5 / 2012


İş dünyasındaki değişimleri inceleyen uzmanların şu tespitini önemli buluyorum: “2010’da en fazla tercih edilen 10 meslek 2004’te mevcut değildi. Artık her dört kişiden biri bulundukları şirketlerde bir yıldan, iki kişiden biri de beş yıldan az süre çalışıyor. Şu anda öğrenci olan potansiyel çalışanlar 38 yaşlarına gelmeden 10-14 iş değiştirmiş olacaklar…”
Son dönemde esneklik kavramı iş dünyasında en çok çalışma koşulları ve çalışanlara sağlanan yan haklar paketleri için kullanılıyor. Çalışma saatlerini ve lokasyonlarını bireylere göre farklılaştırmak, yan haklar paketlerini bireylerin kendi ihtiyaçlarını gözeterek kendi seçimleriyle oluşturmasını sağlamak gündemin ana başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuların şirketlerin gündemlerinde daha sık yer almaya başlamasının nedenlerinin başında, rekabet gücünü artıracak yetenekleri çekmek ve elde tutabilmek geliyor. Şirketlerin çalışanlarına istedikleri yan haklar paketini seçebilme özgürlüğü vermesi, motivasyonun artmasındaki en temel parametrelerden en temel parametrelerden biri olan “bireysel ödüllendirmeyi” gerçekleştirmeleri anlamına geliyor. Kişisel tercihlerinin değerinin bilinmesi, çalışanların motivasyonlarının ve şirkete bağlılıklarının artmasında temel teşkil eden “tanıma ve takdir edilme” ihtiyaçlarının karşılanması açısından önem arz ediyor.

Ayşegül DAVUTOĞLU /HRM Danışmanlık İstanbul Ofis Yöneticisi
20 – 26 Mayıs 2012, Para Dergisi