EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
ANKARA
3 / 12 / 2020 - 4 / 12 / 2020


Saat: 09:30 – 17:00

Eğitim İçeriği:
Bilgi ve becerilerini diğer çalışanlara veya astlarına aktarması gereken tüm çalışanların katılabileceği bu seminerde katılımcılara eğiticilik özellikleri kazandırılmaktadır. Katılımcılar eğitim sonunda eğitimi gereksinimlerini tespit edip, eğitimi planlayabilmekte, eğitim ortamlarını düzenleyebilmekte, uygulama ve değerlendirme yapabilmektedirler.

İş Başında Eğitim 
•Eğitimcilerin Özellikleri
•Eğitimin Planlanması
•Eğitim Gereksinimlerinin Tespiti
•Ders Planları
•Dersin Planlanması 
•Eğitimin Uygulanması
•Beceri Eğitimi 
•Eğitimde İletişim, Sınıf İçi İletişim, Beden Dili 
•Öğretim Stratejileri
•Sunuş Öncesi Hazırlıklar
•Öğretim Yöntem Ve Teknikleri 
•Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi
•Görsel - İşitsel Araçların Eğitimde Kullanılması 
•Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
•Sınavlar 
•Uyum Eğitimi 
•Uygulama Çalışmaları (Katılımcılar 15 Dk.lık uygulama yapacaklardır).

Eğitmen: Dr. İrfan Mısırlı
Dr. Mısırlı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Ekonomisi, Teftişi ve Planlaması Bölümünden Doktora derecesi aldı. Beş yıldızlı otellerde yöneticilik yaptı. Almanya, İtalya, İran, Azerbaycan ve Kıbrıs’ta  eğitim projeleri gerçekleştirdi.  Beş ayrı  Dünya Bankası  ve AB destekli ( Meslek Standartları ve Belgelendirme Bölümünde 250 Meslek Standardı Hazırlama, OITEP, ÖSDPI-II,MEGEP) Projelerinde danışmanlık yaptı.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda Tam Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, American Hotel and Motel Association  ve  Polis Akademisi’ nde Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği yaptı. Turizm Bakanlığı İle Yürütülen OITEP Projesinde ILO Uluslararası Çalışma Örgütü Ulusal Uzmanı olarak görev aldı. Otel Yönetimi ve Turizmle ilgili altı  kitabı ILO ve Turizm Bakanlığı tarafından  yayımlandı. İletişim, Sosyal Davranışlar ve Protokol, Konaklama İşletmelerinde Önbüro Teknikleri, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü isimli kitapları üniversitelerde  ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Yönetim Becerileri, İşletmecilik, Kişisel Gelişim ve Eğitim alanlarında 500’e yakın seminer verdi. Çeşitli Bildiri ve 50 den fazla Makalesi, Kongre, Panellerde, Yayınlarda  ve Günlük Gazetelerde Yer Aldı, Radyo ve TV programları yaptı.

Yayımlanmış Eserleri:
- Genel ve Teknik İletişim
- Sosyal Davranışlar ve Protokol 
- Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü 
- Otelcilikte Önbüro Yönetimi
- Eğitici El Kitabı ILO Turizm Bakanlığı
- Konukla İletişim
- Temel Yönetici Asistanlığı  Sekreterlik El Kitabı

Eğitim Yeri: Hotel Midi
Adres: Karyağdı Sokak No: 40 Çankaya Ankara
Bilgi ve Kayıt için: HRM Danışmanlık - Ankara Ofisi
Uğur Mumcu Cad. 95/10
Tel: 0 312 4475055
[email protected]