BORDROLAMA & İŞ YASASI DANIŞMANLIĞI

Kanunların doğru yorumlanması ve doğru uygulanması, Türkiye'de çalışma barışının sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. HRM Danışmanlık, çalışma hayatının değerli bir üyesi olan firmanıza, bu amaçla hizmet sunmayı ve çalışma ilkelerinize bu anlamda niteliksel bir katkıda bulunmayı, iş kanunları ile ilgili uygulamalarda sizlere ışık tutmayı hedeflemektedir.

HRM yıllara dayanan deneyimi ve birikiminin yanısıra alanında uzman olan profesyonel ekibiyle, şu konularda hizmet sunmaktadır.


İş Kanunu Danışmanlığı

 • 4857, 5510 ve 6331 sayılı kanunların içeriğine ilişkin bilgiler ve kanunların yorumlanması,
 • İş sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • İş yerinde yaşanabilecek örnek olaylar,
 • Personel sicil dosyasında tutulması gereken standart belgeler,
 • Personel çalışıyorken yapılacak işlemler ve uygulamalar,
 • Ücret bordrosu, prim, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı v.s hesaplamaları,
 • İş Sözleşmesi fesih işlemleri, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri,
 • 6331 sayılı iş güvencesi yasasının neleri içerdiği ve kimleri kapsadığı.
 • Çalışandan veya işyerinden kaynaklanan fesihler,
 • Geçerli sebep oluşturmayan haller ve haklı sebep nedeniyle bildirimsiz fesih hakkı,
 • Bireysel hizmet akitlerinin feshinde usuller,
 • Yargılama süreci ve hukuki sonuçları,
 • İş güvencesi ile toplu sözleşme arasındaki ilişkiler,
 • İnsan kaynakları ve personel müdürlüğü biriminin düzenlemesi gereken belgeler,
 • İhtar zamanı ve yöntemleri,
 • Performans değerlendirme sistemi ve iş güvencesindeki önemi,
 • Kurumsal çalışma ilkelerinin, personel yönetmeliğinın ve görev tanımlarının fesih nedeniyle açılan davalardaki önemi,
 • Personelin deneme süreci içinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Hangi durumlarda fesihin en son çare olduğu,
 • Fesih bildiriminde nelere dikkat edilmesi gerektiği,

gibi temel sorularda, doğru ve sağlıklı yaklaşım kurulmasında yardımcı olur, hukuki zemin sağlar.