İK SÜREÇLERİ TASARIMI

Kurumların performansı ve verimliliği İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. HRM Danışmanlık, şirketlerin insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik müşteriye özel sistemler kurar. Bu sistemleri modüler (ayrı ayrı) kurabildiği gibi bütüncül bir yapıda ve birbirini tamamlayan şekilde de oluşturabilir. Müşterilerinin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları, karlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmeleri amacıyla, HRM Danışmanlık tarafından verilen İK odaklı hizmetler şöyle özetlenebilir:

 • İş analizlerinin yapılması,
 • Görev tanımlarının hazırlanması,
 • Organizasyon şemasının oluşturulması,
 • Çalışan memnuniyeti anketi,
 • İşe alım sisteminin kurulması,
 • Oryantasyon programının oluşturulması,
 • Ücret araştırması,
 • Ücret ve yan imkanlar sisteminin kurulması,
 • Norm kadro çalışması,
 • İşgücü yedekleme ve kariyer planlama sistemi,
 • Yetenek havuzunun oluşturulması,
 • Performans yönetimi sistemi,
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması,
 • Eğitim sisteminin kurulması,
 • Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması,
 • İK yönetmeliğinin hazırlanması (kıyafet yönetmeliği, şirket kuralları, yetki tanımlamaları, vs)
 • Kurum kültürü analizi,
 • İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin oluşturulması,