YENİ UFUKLAR (OUTPLACEMENT)

Sorumlu Şirket Olmak…

Günümüzde bir çok firma sistemini ve yapılanmasını geliştirmekle kalmıyor, söz konusu sistemlerin işleyişi konusunda kendini “bağımsız denetim”e de açıyor. Son derece yaşamsal olan finansal, teknik ve yapısal denetimlere ek olarak, firmanızın bir an “Sorumluluk” denetiminden de geçeceğini düşünün.

Kriterleriniz, planlarınız, uygulamalarınız neler..?

Sorumlu şirket olmak, en az finansal ve yapısal boyut kadar önemli. Ve yakın gelecekte, en temel “denetim” alanı olma potansiyelini tartışmasız bir biçimde taşıyor.

Çeşitli nedenlerle “işten çıkarmalar”, iş hayatının doğal ve kaçınılmaz bir parçası. Sorumlu şirket olma ilkesine değer veren HRM Danışmanlık, bu değeri paylaşan müşterilerine,“işten çıkarma süreci”nin mümkün olan “en doğru, olumlu, kişi, firma ve toplum yararına” olan biçimde gerçekleştirilmesi için destek veriyor.

Toplumsal sorumluluk ve kurumsal imaj açısından son derece hassas olan “işten çıkarma” olgusunun, çağrıştırdığı tüm tatsızlıklara karşın; gerek “çıkarılan”, gerek firma açısından bir “fırsat”a dönüştürülmesi hem mümkün, hem de zorunlu.

Bu amaçla HRM Danışmanlık, işten çıkarılmayı bir “son” olarak değil, “Yeni Ufuklar”a doğru atılan taze bir ilk adım olarak algılar ve bu bakış açısıyla değerlendirir.

İşten çıkarmak durumunda kaldığınız çalışanlarınıza yönelik olarak verilen hizmet, yeni iş arama sürecini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Söz konusu kişilerin yüzleşmek zorunda kaldıkları yeni durumu doğru ve akılcı değerlendirmelerini, sonraki süreçte kariyerlerini doğru yönlendirmelerini, enerjilerini üst seviyede ve yerli yerinde kullanmalarını; dolayısıyla, ayrıldıkları kurum hakkında olumlu duygularını sürdürmelerini sağlamak bu hizmetin temel amaçlarından biridir.

HRM Danışmanlarının yönetim ve yönlendirmesinde verilen hizmet, “Kişisel Profil Analizi” yapılarak kişilerin zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması, kariyer-geçiş planı yapılması, doğru özgeçmiş hazırlama ve etkili mülakat teknikleri konularında eğitim verilmesi, kişisel pazarlama mesajının ortaya çıkarılması, iş arama araçları konularında bilgi verilmesi, aynı anda birden fazla iş seçeneği ile karşılaşıldığında uygulanacak kıyaslama metodu ve ilgili başlıkları içermektedir. Ayrıca HRM kendi kontaklarını kullanarak bu hizmeti alan kişilere iş fırsatları yaratmaya çalışmaktadır.

Bu süreç boyunca hizmet alan kişiler HRM’nin ofis olanaklarından  faydalanabilmektedirler.